Uvjeti korištenja

Sve podatke objavljene na ovoj web stranici Agencija za nekretnine Ocelot nekretnine načelno čini dostupnima javnosti isključivo u informativne svrhe, te će kontinuirano raditi na tome da osigura u potpunosti točne i redovito ažurirane sadržaje i informacije.

Ocelot nekretnine uvijek nastoje oko toga da svi ovim putem objavljeni sadržaji i informacije budu potpuni i točni, no posebice s obzirom na česte promjene istih kao i kratke rokove za njihovu objavu, gdjekad su moguće i stanovite omaške i pogreške. Ocelot nekretnine zadržavaju pravo izmjene sadržaja i podataka objavljenih na ovim web stranicama u bilo koje vrijeme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave.

Svi sadržaji i podatci koji su ovdje objavljeni isključivo su informativnog karaktera, a za sve druge svrhe potrebno je obratiti se direktno Ocelot nekretnine, gdje se mogu dobiti savjeti i sve druge pojedinosti, napose prilagođene Vašoj konkretnoj situaciji i potrebi.

Neovlašteni pokušaj izmjene podataka u sustavu, zanemarivanje sigurnosnih postavki ili njihovo zaobilaženje, jednako kao korištenje sustava suprotno njegovoj ovlaštenoj namjeni, strogo je zabranjeno.