Zaštita osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka pri Agenciji za nekretnine Ocelot nekretnine

Agencija za nekretnine Ocelot nekretnine ozbiljno shvaća i odgovorno tretira zaštitu osobnih podataka, te poduzima sve potrebne organizacijske i tehničke mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR. Konkretna svrha kao i načini obrade osobnih podataka uglavnom ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo iste podatke. U svome poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka te sukladno tome podatke obrađujemo zakonito, transparentno i u diskreciji. Obrada je ograničena samo u onu svrhu za koju su dotični podatci bili nužno prikupljeni. Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo postojećim propisima obvezani dulje pohranjivati iste podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju pojedini legitimni interesi. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Voditelj obrade osobnih podataka jest Agencija za nekretnine Ocelot nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Mlinovi 50, adresa e-pošte: info@ocelot-nekretnine.hr. Agencija za nekretnine Ocelot nekretnine kao voditelj obrade osobnih podataka štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su neophodni i koji su pribavljeni u sklopu naših međusobnih poslovnih aktivnosti, bilo da su ti podatci dobiveni izravno od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a sve samo poradi izvršenja ugovornih obveza, kao npr. kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka, radi zadovoljenja legitimnih interesa, kao i nužnog poštivanja zakonskih propisa i obveza. Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupljamo tijekom poslovnog odnosa, kao što su: ime, prezime, OIB, adresa, podatci o nekretnini, i sl. Vašu privolu o ustupljenim osobnim podatcima možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: info@ocelot-nekretnine.hr.